Doelstelling groen rond balletje

Picture
Groen rond balletje heeft als bedoeling een verdiepende discussie-stuk te zijn dat tegengestelde meningen samenbrengen. De diepere gedachte hierachter is dat Jezus, de Waarheid is (alsmede de weg en het leven) {Joh.14:6}. Kennis met Liefde, of Liefde met Kennis helpt ons te leven volgens Jezus. Behalve dat Jezus verteld dat Hij de Waarheid is, geeft de Bijbel, zowel in het O.T. als het N.T het belang van kennis aan voor de liefde {Spr. 19:2; Hos.4:6; Rom.10:2}. Helaas leidt nieuwe kennis niet altijd tot meer kennis en liefde van en voor God. Dit zie je met name bij halve waarheden. Als ik een WC-rol in het platte vlak bekijk, kan ik hem b.v. zien als een cirkel met een gat in het midden, of als een rechthoek met twee schaduwzijden. Wat ik zie hangt af van de hoek waaronder ik kijk. Slechts als ik de WC-rol van alle kanten bekijk en uitelkaar haal (rol) zie ik hoe die in werkelijkheid is. Een kenmerkend verschil tussen de Waarheid en een halve waarheid (en dus een leugen) is dat de Waarheid, waar blijft, hoe je het ook bekijkt. Als ik zeg dat auto's rood zijn, is dat een halve waarheid(!), immers er zijn ook auto's die niet rood zijn! Soms kan de waarheid tegenstrijdig lijken (contradictie); b.v. een 'Japanse' auto (merk) die in Europa (fabriek) is gemaakt. Beiden zijn waar, en beide feiten dragen bij aan de waarheid. De gehele waarheid toont echter dat de feiten elkaar niet tegenspreken, immers het merk is een andere eigenschap van de auto dan de fabriek waar die gemaakt is. Zonder wetenschappelijke principes krijgen pseudowetenschappen (pseudo is onecht, maar op echt gelijkend) een voet aan de grond. Immmers hoe bepaal je zonder deze wetenschappelijke principes of iets waar of onwaar is? Goede wetenschap berust op zes principes: (1) falsificeerbaar, d.w.z. er moet een proef kunnen worden bedacht en worden uitgevoerd, waarvan de uitkomsten voorspeld worden door de theorie; als de uitkomsten van die proef strijdig zijn met de theorie, dan is de theorie niet waar, (2) berust op logica; (3) al het aanwezige bewijs uit alle bronnen moet worden gebruikt; (4) eerlijk van het onderzoek, niet gewenste uitkomsten worden even zwaar beoordeeld dan gewenste; (5) reproduceerbaar, vergelijkbare uitkomsten bij herhaling van de proef; (6) de bewijsvoering moet compleet zijn voor wat bewezen wordt geacht [#1]. Stellingen als mijn auto is rood, het gras is groen, kunnen weliswaar waar zijn, maar zijn niet erg waardevol. Aan de hand van deze stellingen kunnen geen of weinig toetsbare voorspellingen worden gedaan. Heel anders is dat met een stelling als wat zwaarder is dan lucht valt naar beneden als je het los laat. Dit klopt de zwaartekracht trekt dingen naar de aarde toe. Zwaartekracht is een feit op aarde. De theorie over de zwaartekracht is nuttig. Desondanks verschillen Newton en Einstein volledig in hun theorie hoe de zwaartekracht werkt. Dus ondanks dat het bestaan van de zwaartekracht als bewezen mag worden beschouwd, zijn de theori-en over de zwaartekracht tegenstrijdig. Het is belangrijk bewijs van alle mogelijke kanten te belichten, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de onderstaande dicht met gelijke naam.
Bron: #1, James Lett: 'A field guide to critical thinking', Skeptical inquire magzaine (winter 1990).