John op Weerwoord

Picture
Volgens mij heeft niet iedereen op deze site door dat Gods scheppende kracht in Zijn woord ligt.
Zijn woord omvat onder andere de natuurwetten.
Deze natuurwetten bepalen het verloop van de evolutie, de ontwikkeling van levensvormen.
Biologisch gezien is de mens een dier;
Dit is onafhankelijk of je uitgaat van evolutie, degeneratie of creatie-theorie.
Het lichaam van de mens gedraagt zich als het lichaam van het dier.

Geestelijk gezien is iedere mens een aparte schepping door God.
Ook als ze genetisch identiek zijn (eeneiige tweeling).
Ieder mens heeft een unieke geestelijke persoonlijkheid, dus is ieder mens een unieke schepping.
Als je denkt dat je persoonlijkheid belangrijk is, kan het geen kwaad is een goed gesprek aan te gaan met de Maker van jouw persoonlijkheid.

Het idee dat geopperd is dat evolutieleer en geloof strijdig zijn.
Dit zijn ze niet volgens de theoloog en medicus Charles Darwin (de Darwin ja, van origen of species).
Evolutieleer gaat namelijk over het lichamelijke, het lichaam.
De menselijke geest luistert niet naar de natuurwetten:
De geest heeft geen massa, geen substantie en nieuwe ideeen of denkbeelden kunnen zich ontwikkelen ondanks onderdrukking (dus strijdig met het overleven van de meest aangepaste).

Als je inhoudelijke argumenten hebt, dan verneem ik die graag (kan ik wat van leren!).

Voor meer details en reacties op en van de argumenten o.a. Peter Scheele over het populair zijn van de evolutieleer en wat de evolutieleer is, zie mijn sites:
http:\us.geocities.com\groenrondballetje\Wat_is_leven.html
http:\us.geocities.com\groenrondballetje\Wat_is_leven-commentaar.html
en aanverwante sites.

Moge Gods liefde en wijsheid met jullie zijn,
John
 

Frank  Weerwoord op 04 Maart 2002 om 16:06 uur   

Picture
Natuurlijk sluiten de evolutieleer en het bestaan van god elkaar niet uit, maar de evolutieleer en een aantal georganiseerde religies (zoals het christendom) wel.

De evolutieleer onkent bepaalde ideeen uit de bijbel bijvoorbeeld dat de mens DIRECT door god geschapen zou zijn (in plaats van geevolueerd van apen e.d.). Verder bestaat er volgens mij nog altijd in de kerk een officieel tijdstip van de scheppingsdatum (zo'n 8000 geleden of zo?). Ook dit wordt natuurlijk tegengesproken door de evolutieleer met z'n dinosaurussen etc.

Belangrijker is, dat als door de evolutieleer wordt vastgesteld dat bv. het scheppingsverhaal niet juist is, je je daarna af zou kunnen vragen wat nog meer niet waar is in de bijbel. Dat is voor een godsdienst die geheel gebaseerd is rondom een boek natuurlijk dodelijk.

Om deze reden is bv. in de VS in een aantal staten onder druk van religieuze bewegingen de evolutietehorie geheel uit de schoolboekjes gehaalt.

John naar Frank op Weerwoord

Picture
Beste Frank,

Als je het aantal aanhangers als maat voor de grote van een religieuze beweging neemt en hun officiele standpunt als hun standpunt dan geldt dat de grote meerderheid van de Christenen (alle grote christelijke kerken) geen moeite heeft met de evolutie-theorie.

Maar ja, dat is vaak de zwijgende meerderheid, t.o.v. de schreeuwende minderheid.

Extra uitleg van mijn vorige stuk
De menselijke geest is een niet-natuurwetenschappelijke eigenschap van de mens.
De schepping van de mens die in de bijbel bedoelt is, is in Gods evenbeeld -> de kern van de genesis-boodschap blijft dus bestaan: de geestelijke schepping van de mens heeft onafhankelijk van de evolutie plaatsgevonden (wel is het zo dat God gewacht heeft totdat een wezen ontstaan is dat de Geest kan dragen).

Overigens is de letterlijke uitleg van de bijbel strijdig met de letterlijke uitleg van de bijbel, met andere woorden, hiervoor is geen natuurwetenschappelijke theorie nodig!

Dit komt omdat de bijbel vol staat met beeldspraak, en na door mensen te zijn opgeschreven, nog talloze malen door mensen is overgeschreven (en mensen maken fouten - errare humane est).

De bijbel behoort dan ook in geestelijke zin te worden gelezen, zoals je een liefdesbrief zou lezen.
 

Frank  Weerwoord op 04 Maart 2002 om 17:32 uur 

Picture
Beste John (best Groenrondballetje gaat me een beetje ver)

Citaat:
----------------------------------------------------------
Als je het aantal aanhangers als maat voor de grote van een religieuze beweging neemt en hun officiele standpunt als hun standpunt dan geldt dat de grote meerderheid van de Christenen (alle grote christelijke kerken) geen moeite heeft met de evolutie-theorie.
-----------------------------------------------------------
Ik begrijp niet precies wat je hiermee bedoelt. Bedoel je bijvoorbeeld dat hoewel het officiele standpunt van bv. de Katholieke kerk is dat de evolutietheorie onjuist is, de meerderheid van de katholieken het daar niet mee eens is? Vind ik overigens twijfelachtig.

Citaat:
------------------------------------------------------------------
Maar ja, dat is vaak de zwijgende meerderheid, t.o.v. de schreeuwende minderheid.
-------------------------------------------------------------------
Helaas is het die minderheid die vaak de regels schrijft en oplegt aan de meerderheid.

Citaat:
---------------------------------------------------------------------
Extra uitleg van mijn vorige stuk
De menselijke geest is een niet-natuurwetenschappelijke eigenschap van de mens.
De schepping van de mens die in de bijbel bedoelt is, is in Gods evenbeeld -> de kern van de genesis-boodschap blijft dus bestaan: de geestelijke schepping van de mens heeft onafhankelijk van de evolutie plaatsgevonden (wel is het zo dat God gewacht heeft totdat een wezen ontstaan is dat de Geest kan dragen).
Overigens is de letterlijke uitleg van de bijbel strijdig met de letterlijke uitleg van de bijbel, met andere woorden, hiervoor is geen natuurwetenschappelijke theorie nodig!
Dit komt omdat de bijbel vol staat met beeldspraak, en na door mensen te zijn opgeschreven, nog talloze malen door mensen is overgeschreven (en mensen maken fouten - errare humane est).
De bijbel behoort dan ook in geestelijke zin te worden gelezen, zoals je een liefdesbrief zou lezen.
--------------------------------------------------------------

Tja, maar beeldspraak is nu eenmaal multi-interpretabel. Als genesis beeldspraak is, wie zegt dan dat het Nieuwe testament geen beeldspraak is en Christus niet aan het kruis is gestorven (ik wil hier absoluut geen mensen mee beledigen, alleen een bepaalde logica laten zien).

Volgens de evolutietheorie zoals door Darwin (inderdaad zelf religieus) bedacht kan je uitleg 'de geest is niet natuurwetenschappelijk maar door god geschapen' inderdaad kloppen. Wetenschappers die na Darwin zijn gekomen en erop hebben voortgeborduurd (wat natuurlijk niet automatisch betekent dat ze gelijk hebben), geven echter ook natuurwetenschappelijke verklaringen voor de menselijke geest.


   

Guus  Weerwoord op 05 Maart 2002 om 09:58 uur  

Picture
         
Citaat:
------------------------------------------------------------------
Als genesis beeldspraak is, wie zegt dan dat het Nieuwe testament geen beeldspraak is en Christus niet aan het kruis is gestorven
-------------------------------------------------------------------
Dan had het christelijke geloof de elementaire symboliek van de twee kruisende lijnen moeten missen. Elementaire symbolen zijn (als logo) beslist een deel van het succes van een ideologie.


Als Christus gestenigd was zou er alleen een hoopje stenen geweest zijn als symbool. Als hij was opgehangen........brrrr!
--------------------------------------------------------------------
Goed taalgebruik bevordert logisch denken. Logisch denken bevordert goed taalgebruik.John naar Frank op Weerwoord

Picture
Beste Frank,

Ik bedoel te zeggen dat de grote christelijke kerken, waaronder de Rooms Katholieke, maar ook grote protestantse kerken, de evolutietheorie aanvaarden volgens het principe dat Gods woord niet strijdig is met Gods schepping. Binnen nogal wat kerken van deze kerken worden door aanhangers die minder wetenschappelijk (qua natuurwetenschappen en theologie) onderlegd zijn andere ideeen opgehangen dan de officiele leer. Ik heb geen idee hoe die verhoudingen exact in Nederland liggen, en ik vermoed dat dat ook aan verandering onderhevig is, omdat evolutieleer sinds enkele jaren binnen het vak algemeen natuurwetenschappen wordt gegeven op HAVO en VWO. Het probleem is namelijk dat veel mensen niet weten wat biologische evolutie inhoudt . . .

Gelukkig wint het verstand vaak de besluit-discussies (zie vorige regel), al is de schreeuwende minderheid vaak goed voor stemming-makerij (zie b.v. titel van deze discussie-groep).Ik ben het gedeeltelijk met je eens dat beeldspraak multi-interpretabel is. De kern van de boodschap is meestal maar voor 1 uitleg vatbaar. Zo ook in de verhalen van Genesis 1 en 2: God schiep het materiele, God schiep het leven en God schiep datgene dat ons mens maakt (de geest).

Voor het sterven van Christus geldt hetzelfde: Zijn dood is het verzoenoffer, de Vergeving voor de mensen. Zijn opstanding symboliseert de overwinning van de (Gods) Liefde op de dood.

Overigens, geldt voor de kruisiging van Jezus dat op verschillende plaatsen in de Bijbel door verschillende schrijvers dezelfde feiten worden gegeven. Je kunt op grond van de Bijbel maar tot 1 conclusie komen: Jezus is gekruisigd, en dat is ook door historici bevestigd. Dit staat in contrast met de uitleg van Genesis: de verhalen in Genesis 1 en 2 zijn niet tot een eenduidige conclusie samen te vatten.Het probleem met natuurwetenschappelijke verklaringen voor de menselijke geest is, dat ze strijdig is met de kern van de Leer van het Christendom en verwante Religies. De kern van de Wet volgens Jezus is: "Hou van God met heel je hart, ziel en verstand en van je medemens als van je zelf." (o.a. Mattheus 22:37-40). Ook wordt Christenen opgedragen om hun 'goede werken' vooral verborgen te doen, opdat ze geen beloning op aarde van mensen ontvangen, maar alleen van God! Een dergelijke houding staat loodrecht tegenover het principe van 'voor wat hoort wat', wat Jezus expliciet noemt als voorbeeld van wat NIET de bedoeling is van het gebod van naastenliefde.

Met andere woorden: als de wetenschappelijke theorie over de menselijke geest klopt, dan was het Christendom sinds zijn oprichting alleen maar kleiner geworden, omdat het de kans op overleven verkleind.John