Groen rond balletje
(John J.L. Jacobs, 2000)

ik heb een groen rond balletje
maar het gaat niet al te best
met m'n groen rond balletje
ik knijp 'em vaak van de stress


twee vrienden kwamen op bezoek
het balletje lag daar in een hoek
de een die zei hetis niet groen
ik kan er ook niet veel aan doen
maar balletjes zijn kijk maar rond
meestal wit ophet gazon
en als je dan'n an dere kleur ziet
oranje of geel, maar groen ishet niet

ik heb een groen rond balletje,
en het gaat niet al te best
met m'n groen rond balletje,
ik knijp 'em vaak van de stress


de andere vriend die plantjes hield
hoorde een woord waar over die viel
hij zei dat balletje is niet rond
z'n kleur is gelijk het gras ga zon
en zie dan hoe m'n plantjes het doen
steeltjes en blaadjes in bla der groen
als je dat weet en heel goed kijkt
zie je zelfs niets dat op rond lijkt


ik heb een groen rond balletje
want het gaat niet al te best
met m'n groen rond balletje
ik knijp 'em vaak van de stress


ze discussieerde alsmaar
en kwamen lijnrecht tegen elkaar
de een die schreeuwt, de ander brult
en ik dacht, wat een flauwekul
de vriendschap gaat niet erg best
ik kneep 'em erg van de stress
Dit is de waarheid op z'n kop
en gooide dus een balletje op

ik heb een groen rond balletje
en een droge mond van de stress
dorst van m'n groen rond balletje
Wanneer wordt mijn dorst gelest?


m'n mond is droog - mag ik een beetje water?
Water's belang voor het leven het meest!
voor het dorstige dier - voor de troebele geest
doop met wat water - drink een beetje water
want ik heb dorst naar het Woord!
ik wil de betekenis weten, van wat ik heb gehoord!